Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

Przypominamy, że z upływem 30 czerwca 2013r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne wydane na podstawie "starych", tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego- czyli specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013r. powinny składać wnioski o świadczenia już teraz.
Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi organom realizującym świadczenia rodzinne ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013r

Podstawowymi warunkami uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego jest:
♦ brak obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z innych tytułów osoby sprawującej opiekę
 rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki osoby sprawującej opiekę
 łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Szczegółowe warunki i zasady uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego o świadczenia pielęgnacyjnego znajdują się w zakładce Świadczenia rodzinne w rozdziale „ Zasiłki i dodatki”.

Małopolski Tele-Anioł

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Czerwiec 2018
21
Czwartek
11:55
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2017/2018

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj92
Wczoraj183
Ostatni tydzień608
Ostatni miesiąc2718
Razem274401
Twoje IP 54.166.141.12 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top